Intrededienst zondag

Thema is: Wat doet God onder de oppervlakte? Omdat er gewoon heel veel urgente zaken zijn die onze aandacht vragen, komt er het niet zo vaak van om te graven.

Om te verblijven in het verborgene. Om te ontdekken wat er gebeurt onder de oppervlakte van ons bestaan en wat God daar doet. Zondag lezen we psalm 87, waarin een zicht op het fundament leidt tot verwondering en grote vreugde. Dit is de eerste dienst waarin ik als wijkpredikant voorga in Wilhelminapark, in een zegengebed zal ik ook aan jullie verbonden worden. Het gaat mooi worden!

Jan Willem van Dijk

Wat je ook interessant zou vinden