Jacobikerk inspiratiesessies | de kerk van de toekomst

Aan: broeders en zusters van Jeruzalemkerk, Nieuwe Kerk, Mattheüskerk, Singelkerk en Rehobothkerk

Beste broeders en zusters,

Net als jullie allemaal zijn ook wij de afgelopen anderhalf jaar druk bezig gehouden door de coronapandemie. Behalve een heleboel praktische rompslomp, leverde dat ook een schat aan nieuwe ervaringen op. Ineens deden we dingen heel anders dan anders. Noodgedwongen weliswaar, maar soms ook met verrassende uitkomst. De coronaperiode riep en roept grote vragen op. Wat betekent het eigenlijk om kerk te zijn? Hoe verhoudt de online kerkdienst zich tot de fysieke kerkdienst? Wat doet corona met het geloof en de betrokkenheid van gemeenteleden? In de Jacobikerk rees het plan om over dit soort vragen met elkaar na te denken. In de maanden november en december hebben we daarvoor drie avonden gereserveerd. Hierna meer over het doel en de opzet.

Hartelijke groet, drs. Wim Vermeulen – Predikant Jacobikerk

De eerste sessie, op dinsdag 9 november, heeft als thema Kerk tijdens corona – wat gebeurt er allemaal?. Aan de hand van trends, cijfers en onze eigen inzichten proberen we te ontdekken wat ruim 1,5 jaar patroondoorbreking ons leert over kerk-zijn. Cors Visser zal de aftrap geven. Cors is godsdienstsocioloog, directeur van Kerkpunt, monastiek pionier en lid van de Singelkerk. Hij scheef het boekje ‘De spelende kerk’ – hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen.

De tweede sessie, op dinsdag 23 november, heeft als thema Kerk ongeacht corona – wat is blijvend?. Ds. Eric Bouter neemt ons mee op een zoektocht naar de vraag wat nu precies het wezen van de kerk is. Is de kerk een plek waar je naar toe gaat? Een vereniging waar je lid van bent? Wat is er ongeacht de omstandigheden van tijd en plaats over de kerk te zeggen? Met andere woorden: wat is wezenlijk voor de kerk? Ds. Eric Bouter is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en schreef het boekje ‘De Kerk heeft de toekomst’.

De derde sessie, op dinsdag 7 december, heeft als thema  Kerk na corona – volop nieuwe kansen?. Gast deze avond is ds. Tim Vreugdenhil. Ook hij schreef een boekje, getiteld ‘Opener dan ooit – nieuwe kansen voor kerken’. Het boekje is net uit en mede ontstaan op basis van opgedane ervaringen tijdens de coronaperiode. Ds. Tim Vreugdenhil was predikant van de GKv in Amstelveen en is op dit moment stadspredikant van Amsterdam en pionier.

Het karakter van de avonden is interactief. Er is input van een spreker van buiten, maar daarnaast volop ruimte voor interactie, input van de aanwezigen en gesprek. Aan het einde iedere avond hopen we zodanig geïnspireerd, gestimuleerd of misschien wel geïrriteerd te zijn dat we met goede moed verder durven zoeken naar de roeping van onze kerken in Utrecht.

We hopen dat we deze thematiek met verschillende kerken samen kunnen bespreken. Graag nodigen we jullie, als kerken waar we op de één of andere manier mee in verband staan, uit om te komen, jullie inbreng en ervaringen mee te nemen, mee te denken en te doen. Willen jullie dit nieuws verspreiden via jullie eigen kanalen? Heel graag!

Hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep, en tot ziens!

ds. Wim Vermeulen

Persbericht

Interkerkelijke inspiratiesessie: Kerk tijdens corona – wat gebeurt er allemaal? Waartoe is de kerk op aarde. Daar wordt al 2000 jaar over nagedacht. Maar als, bijvoorbeeld door een pandemie, ineens alles anders gaat, komt die vraag met extra kracht op je af. Waarom doen we dingen zoals we ze doen?  Wat is het doel van kerk-zijn en in hoeverre beantwoorden we aan dat doel? Van harte uitgenodigd voor een interkerkelijke inspiratiesessie over de toekomst van de kerken in Utrecht! In drie avonden willen we daarover met elkaar nadenken, elkaar aanscherpen en ook met concrete ideeën of praktijken komen voor je eigen kerk. In de eerste sessie, dinsdag 9 november, willen we aan de hand van trends, cijfers en onze eigen inzichten zien wat ruim 1,5 jaar patroondoorbreking ons leert over kerk-zijn. Cors Visser zal de aftrap geven. Cors is godsdienstsocioloog, directeur van Kerkpunt, monastiek pionier en lid van de Singelkerk in Utrecht. Zijn thema is: Is het vlees woord geworden? – kerk tijdens corona. In deze sessie is er op verschillende manieren volop ruimte voor interactie, input en gesprek. Aan het einde van de avond willen we dat we zodanig geïnspireerd zijn dat we met goede vragen verder gaan zoeken naar de roeping van onze kerken in Utrecht. De twee volgende sessies zijn op 23 november (met ds. Eric Bouter, thema: Kerk ongeacht corona – wat is blijvend?) en 7 december (met ds. Tim Vreugdenhil, thema: Kerk na corona – wat wordt er anders?. Alle avonden beginnen om 20.00 in de Jacobikerk (St. Jacobsstraat 171, ingang via de kleine deur aan de straatzijde). I.v.m. de catering is opgave handig. Dat kan via deze link.

Interkerkelijke inspiratiesessie: Kerk ongeacht corona – wat is blijvend? De kerk van nu is niet de kerk van 1500, of van 400. De kerk van Nederland is niet de kerk van Nieuw-Guinea, of van Wit-Rusland. Maar is er ook iets dat de kerk van 400 en van 1500 verbindt met die van 2021? Iets dat de kerk van Wit-Rusland verbindt met die van Utrecht? Ds. Eric Bouter neemt ons mee op een zoektocht naar de vraag wat nu precies het wezen van de kerk is. Is de kerk een plek waar je naar toe gaat? Een vereniging waar je lid van bent? Wat is er ongeacht de omstandigheden van tijd en plaats over de kerk te zeggen? Met andere woorden: wat is blijvend en wezenlijk voor de kerk en moeten we vooral niet vergeten? Ds. Eric Bouter is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, denkt veel over deze vragen na en schreef het boekje ‘De Kerk heeft de toekomst’. In deze sessie is er op verschillende manieren volop ruimte voor interactie, input en gesprek. Aan het einde van de avond willen we dat we zodanig geïnspireerd zijn dat we met goede vragen verder gaan zoeken naar de roeping van onze kerken in Utrecht. Deze avond is onderdeel van een drieluik. De eerste avond was op 9 november met Cors Visser over Kerk tijdens corona – wat gebeurt er allemaal? De laatste avond is op 7 december met ds. Tim Vreugdenhil, thema: Kerk na corona – volop nieuwe kansen? De avonden worden gehouden in de Jacobikerk (St. Jacobsstraat 171, ingang via de kleine deur aan de straatzijde). I.v.m. de catering is opgave handig. Dat kan via deze link.

Interkerkelijke inspiratiesessie: Kerk na corona – volop nieuwe kansen? Stel: er komt een tijd dat we de coronapandemie helemaal achter ons kunnen laten. Wat betekent dat voor de kerk? Gaan we zo snel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’? Of zullen we constateren dat er dingen blijvend veranderd zijn? En is dat erg, of biedt dat juist nieuwe kansen en mogelijkheden voor het Evangelie? Gast deze avond is ds. Tim Vreugdenhil. Hij was predikant van de GKv in Amstelveen, is nu pionierend stadspredikant van Amsterdam en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de kerk in een seculiere tijd. Hij schreef het boek ‘Opener dan ooit – nieuwe kansen voor kerken’. Het boekje is net uit en mede ontstaan op basis van opgedane ervaringen tijdens de coronaperiode. In deze sessie is er op verschillende manieren volop ruimte voor interactie, input en gesprek. Aan het einde van de avond willen we dat we zodanig geïnspireerd zijn dat we met goede vragen verder gaan zoeken naar de roeping van onze kerken in Utrecht. Deze avond is onderdeel van een drieluik. De eerste avond was op 9 november met Cors Visser over Kerk tijdens corona – wat gebeurt er allemaal? De tweede avond was op 23 november met ds. Eric Bouter over het thema Kerk ongeacht corona – wat is blijvend? Ook deze laatste avond wordt gehouden in de Jacobikerk (St. Jacobsstraat 171, ingang via de kleine deur aan de straatzijde). I.v.m. de catering is opgave handig. Dat kan via deze link.

Wat je ook interessant zou vinden