Oekraïne: hoe kunnen wij bijdragen?

Met afschuw en verbijstering bekijken we de beelden uit Oekraïne. Als Nieuwe Kerk willen we doen wat we kunnen om onze medemensen in Oekraïne (en omgeving) bij te staan. Concreet doen we twee dingen. Allereerst zullen we tijdens de vastentijd (van zondag 6 maart tot en met zondag 10 april) collecteren voor het werk van het Leger des Heils in Oekraïne en omringende landen. Vanuit verschillende plekken (vooral bij de grens, zoals Lviv) levert het Leger des Heils voedsel, goederen en geestelijke ondersteuning (zie ook de bijgevoegde presentatie).

Ten tweede zien we dat vanwege het oorlogsgeweld veel mensen Oekraïne ontvluchten. Er komen op dit moment ook al vluchtelingen naar Nederland. Het zou kunnen dat deze mensen ook in Utrecht opgevangen moeten worden. De gemeente Utrecht gaat de opvang coördineren, maar hoe het er precies gaat uitzien en of de gemeente Utrecht op korte termijn (voldoende) opvangplekken kan realiseren is nog niet duidelijk. Ook als Utrechtse kerken mogen we ons geroepen weten deze mensen gastvrij te onthalen. Daarom willen we als kerken inventariseren of bij gemeenteleden thuis tijdelijk slaapplaatsen gecreëerd kunnen worden voor ongeveer twee weken. Ook horen we graag of er gemeenteleden zijn die als vrijwilliger beschikbaar zijn voor deze actie.

Heb jij plek in huis of wil je bijdragen als vrijwilliger? Meld je dan alsjeblieft via ons mailadres. Alvast veel dank voor reacties en voor jullie giften tijdens de vastencollecte!

Bekijk hier de PowerPoint presentatie (die zondag ook in de kerk toegelicht zal worden) over de collecte.

De diaconie

Wat je ook interessant zou vinden