Tentoonstelling ‘Troosten en verstoren’ | ViaJacobi

De komende maanden zet ViaJacobi (een jonge community in de binnenstad van Utrecht) de deuren van de Utrechtse Jacobikerk open voor de tentoonstelling ‘Troosten en verstoren’ met werk van Jedi Noordegraaf.

Troosten en verstoren
De hoop van jongeren en ouderen, de angsten van de werkende klasse en de bezorgdheid van de elite, de gebroken harten van moeders en kinderlozen, de kleine en de grote mensen. Iedereen krijgt een stem in de psalmen. Alle emoties van het menselijke spectrum komen langs. Dit liedboek van de kerk is al 2000 jaar een inspiratie voor veel zangers en kunstenaars. Illustrator en muzikant Jedi Noordegraaf raakte ook in de ban van deze poëzie en verbeeldde de psalmen in illustraties. Vanaf 1 juli is zijn werk te zien in het Noorderkoor van de Utrechtse Jacobikerk.

Het is misschien wel het meest eerlijke boek in de Bijbel en volgens U2’s zanger Bono is het een oermodel voor de kunsten. De poëzie, de metaforen en het zintuigelijke; ze helpen ons als we te maken krijgen met ervaringen die ons begrip te boven gaan. Je zou een wetenschappelijke verhandeling kunnen schrijven over onrecht, maar door het zingen van Psalm 7 voelen we dat onrecht door merg en been gaat. Kunst laat ons de wereld begrijpen via die alternatieve route. We snappen iets soms pas echt door het te voelen, te horen, te zien, te proeven en te ruiken… en niet via onze ratio.

Noordegraaf groeide grotendeels op zonder de psalmen en ontdekte pas op latere leeftijd de rijkdom van deze liederen. Hij kwam er onder meer mee in aanraking via de kloosterretraites die hij jaarlijks onderneemt. ‘Ik merk dat deze vorm mij een stuk rust in mijn leven geeft, waaruit ik kan leven en werken’. Hij begon de beelden die hij bij de
psalmen kreeg te tekenen en ontdekte hoe ze een spiegel kunnen zijn voor de menselijke ziel. Noordegraaf spreekt graag over ‘Visio Divina’, een visuele variant van Lectio Divina: vanuit de stilte kijken naar een afbeelding en door te reflecteren, te antwoorden en te rusten misschien iets te zien wat boven je eigen individuele ervaring uitstijgt.

Jedi Noordegraaf (1976, Den Haag) is een illustrator uit Ede. Hij studeerde in 2004 af als architect (genomineerd voor de Roos Geesinkprijs) aan de Artez Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij werkte daarna als architect, vormgever, muzikant en illustrator. In 2009 richtte hij Studio Vandaar op.

De expositie ‘Troosten en verstoren’ is een initiatief van ViaJacobi, een community voor gesprekken over levensvragen en actuele maatschappelijke thema’s via debatten, boekenclubs, vespers, retraites en festivals. De tentoonstelling is de meeste weken van dinsdag tot en met zondag tussen 12.00 en 16.00 uur te bezoeken tot 1 november. Voor de actuele openingstijden kijk op www.viajacobi.nl

Wat je ook interessant zou vinden