Beroepingscommissie aan de slag

We mogen een derde predikant beroepen! Begin deze week heeft de Algemene Kerkenraad van de PGU daarvoor akkoord gegeven.

De beroepingscommissie is inmiddels gestart en de leden vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de gemeente: Remco van der Molen (voorzitter), Jedidja Baaij, Lilian Oskam, Maarten Veldhuijzen, Matthias Mieth, Tessa Oosterhaven, Sander Balkenende, Dianne Westerink en vanuit de Jacobikerk en de PGU: Lenard Markus. De kerkenraad heeft een profiel opgesteld voor de nieuwe predikant. De commissie heeft de taak om een predikant te zoeken die hier goed bij past. De commissie doet daarom een oproep aan alle gemeenteleden om namen van geschikte predikanten aan te dragen. Dit kan door een mail te sturen. De commissie streeft ernaar om voor de zomervakantie een voordracht te doen aan de kerkenraad en houdt de gemeente tijdens het proces op de hoogte van de voortgang. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek gerust een van de leden van de commissie aan. Jouw betrokkenheid en gebed zijn welkom!

Wat je ook interessant zou vinden