De kerk is fantastisch!?

In de dienst van zondag in Wittevrouwen denken we na over deze op z’n minst bijzondere titel van een boek van Rick Torfs. Dat de kerk het waard is om je tijd en liefde aan te geven mag duidelijk zijn nu we met enorme dankbaarheid afscheid nemen van Esther, Jaap, Nancy en Tim en Martine.

Zij hebben de afgelopen jaren hun inzet gegeven aan het werk in de kerkenraad en die opdracht eindigt zondag. Elma en Evelien zullen bevestigd worden als respectievelijk diaken en ouderling gebed. Zij spreken hun ja woord uit en ontvangen gebed en zegen om hun taak in de kerkenraad op zich te nemen. 

De kerk is fantastisch: hoe kijk jij aan tegen deze uitspraak? Wat is de bedoeling van wat wij als christelijke gemeente doen? Welke roeping geeft God ons persoonlijk en als kerk, voor onze directe omgeving en de stad? De schriftlezing is uit Efeze 4: 1-16.  Ik hoop dat je er zondag bij kunt zijn, hoe dan ook vrede en alle goeds.

Lydia

Wat je ook interessant zou vinden