Deze zondag in de dienst – Zending als bevrijdingspastoraat

In de lezingen uit het evangelie van Johannes op kring en in de kerkdiensten ontdekten we een rode lijn. Het mag God in Zijn liefde alles kosten om de wereld te redden van ‘de overste van de wereld’. Goede Vrijdag bleek geen verlies, maar een beslissende slag. Jezus Christus overwon daar als koning van de Joden alle duistere machten. Dat hebben we in de Nieuwe Kerk uitbundig gevierd.

Vraag voor deze zondag is: wat betekent die overwinning nu voor de kerk? Jezus stuurt zijn discipelen de wereld in met de woorden: ‘Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen’. (Joh16:33)

Meer lezen “Deze zondag in de dienst – Zending als bevrijdingspastoraat”

Vrijwilligers gezocht voor hulp bij vieringen in het Diakonessenhuis

In het Diakonessenhuis is men op zoek naar vrijwilligers die willen helpen rondom de kerkdiensten op zondag. Iets voor jou? Hieronder lees je meer informatie over het vrijwilligerswerk en welke taken er zijn tijdens en rondom de diensten.

Meer lezen “Vrijwilligers gezocht voor hulp bij vieringen in het Diakonessenhuis”

Kerkdienst 18 maart: Sterven en vrucht dragen, verliezen en behouden

Sterven en vrucht dragen, verliezen en behouden lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig. Toch laat Jezus tijdens zijn laatste publieke optreden zien dat ze bij elkaar horen. Dat dat niet zomaar vanzelf gaat mag duidelijk zijn uit het feit dat Hij er zelf doodsbang van wordt. Dat vind ik hoopvol, want hoe lastig/eng is het om je leven te verliezen, terwijl alles om je heen uitdaagt tot zelfontplooiing en zelfexpressie. We sluiten in de lezing en het thema aan bij het paasproject van de kinderen en lezen Johannes 12: 20-33. Van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Vesperdiensten in Stille Week

Op maandag, dinsdag en woensdag voor pasen zijn er vespers in de Nieuwe Kerk. Deze starten om 19.30 uur en duren 30 minuten.

Maandag 26 maart tot en met woensdag 28 maart zullen er drie vespers zijn in de Nieuwe Kerk. De vespers hebben in de Lijdensweek een ingetogen karakter. Een bijbellezing, gebed en stilte staan centraal. Het thema: Blijven. Hopen.

Graag tot dan!