Kerkdienst zondag 12 januari

Waar is God? Hoe is God? Twee indringende vragen over de zoektocht naar God. Ze kunnen zich zomaar aan je opdringen, zelfs aan wie gelovig is opgegroeid en gelovig wil leven.

Toch blijken wij niet de eersten die die vragen stellen. In Psalm 13 bidt David: “Hoelang nog, Heer, verbergt U uw gelaat voor mij?” Ook Johannes de Doper kent de worsteling, waardoor hij aan Jezus vraagt: “Bent U degene die zou komen, of verwachten we nog iemand anders?”
Op kerstavond hadden we het erover hoe mooi geloven tijdens de feestdagen kan zijn en hoe ingewikkeld het wordt als in januari het gewone leven weer zijn gang gaat. Dan lijkt de realiteit van leven met God soms bijna op non-actief. Je zou toch denken dat dat niet de bedoeling is.  
Weet je van harte uitgenodigd om over deze vragen mee te denken. Om samen te zingen en te bidden, elkaar te ontmoeten. Maar hoe dan ook: vrede en alle goeds!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.