Utrecht geeft warmte!

Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. De Rijksoverheid compenseert alle huishoudens met een bedrag van ca. €400 in de vorm van mindering van de energiebelasting. Maar ook met deze compensatie zijn velen nog niet uit de problemen.

Daarom organiseert de Protestantse Diaconie Utrecht samen met vele kerken in Utrecht de actie Utrecht geeft warmte. We willen zorgen voor een herverdeling, en dat in de Veertigdagentijd, van 2 maart t/m 16 april.

Voor wie?
De actie richt zich op alle inwoners van Utrecht die leven van maximaal 125% van het bestaansminimum. Zij kunnen zich aanmelden via organisaties als Voedselbank, Schuldhulpmaatje, inloophuizen, etc.. De gift kan in verschillende vormen worden uitgekeerd: in de vorm van energiebesparende producten, in boodschappenbonnen of op de rekening van de ontvanger. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat huishoudens die een gift ontvangen niet in problemen kunnen komen door die gift.

Help jij mee?
Wil jij ook bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van energiecompensatie? Doneer dan (een deel van) die € 400 (meer mag natuurlijk ook) voor mensen die het harder nodig hebben. Dat kan via: https://www.diaconie-utrecht-helpt.nl/utrecht-geeft-warmte of door je gift over te maken op NL73 RABO 0302 4823 77  ten name van:  Diaconie PGU – Utrecht geeft warmte, o.v.v. Ik geef warmte. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Wil je helpen als vrijwilliger? We zoeken mensen voor de administratie, beheren van het geld en de PR (zowel maken als verspreiden). Meld je dan bij de diaconie.

Levert deze stijging van de energieprijzen bij jou ook problemen op? Neem dan alsjeblieft contact op met de diaconie. Wij willen graag met je kijken of je kunt meedoen aan deze actie of hoe we je op een andere manier kunnen helpen.
Alle informatie is ook te vinden via: https://www.diaconie-utrecht-helpt.nl/utrecht-geeft-warmte

Wat je ook interessant zou vinden